Ako nájsť pravdu vo svete dezinformácií

23. júna 2022, Michael Laitman, Nezaradené

Krátko po oznámení, že Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (Department of Homeland Security – DHS) USA zriaďuje Radu pre riadenie dezinformácií (DGB), oznámila jej zamýšľaná šéfka Nina Jankowiczová svoju rezignáciu. O niekoľko dní neskôr Bidenova administratíva oznámila rozpustenie celej rady a upustenie od celej myšlienky. DGB zrejme vyvolala kritiku, vrátane tej, ktorá ju „prirovnala k Ministerstvu pravdy z knihy Georgea Orwella ‚1984‘“, a Jankowiczovej tvrdenie: „Som na to spôsobilá, pretože som overená, ale je veľa ľudí, ktorí by nemali byť overení, ktorí podľa mňa nie sú, viete, legitímni. Teda, …nie sú dôveryhodní,“ prispelo k rozhodnutiu túto iniciatívu odložiť.

Myslím si, že nikto nemôže skutočne tvrdiť, že pozná pravdu, pretože pravda vôbec nie je vecou názoru alebo výroku, či dokonca toho alebo onoho konania. Pravda je to, čo existuje, a nepravda je to, čo neexistuje, a to jediné, čo skutočne existuje, je nezničiteľné spojenie medzi všetkými ľuďmi a všetkými vecami.

V súčasnosti si ľudia myslia, že len ich názor je správny a názor všetkých ostatných je chybný. Keďže však všetky názory sú súčasťou siete, ktorá nás spája, všetky názory sú vo svojej podstate nesprávne, keď sa na ne pozeráme oddelene, a vo svojej podstate správne, keď sa na ne pozeráme ako na súčasť tejto siete. Preto je jedinou pravdou iba samotná sieť a nič iné nemožno považovať za pravdivé, bez ohľadu na to, aké miesto a funkciu to v sieti zastáva.

Aby to bolo trochu jasnejšie, predstavte si pečeň a srdce v tele človeka. Z pohľadu srdca je všetko, čo robí pečeň, falošné, nesprávne a škodlivé. Z pohľadu pečene je všetko, čo robí srdce, rovnako nezmyselné a poškodzujúce. Avšak pri pohľade z perspektívy tela človeka, ktoré obe spája a má z oboch úžitok, sú obe neoceniteľné, nenahraditeľné. Pravda je teda viditeľná len z pohľadu siete.

Aké je naše telo, takí sme aj my. Žijeme v sieti, ktorá určuje všetko, čo sa nám deje – dobré či zlé, príjemné či nepríjemné. Priebeh a udalosti nášho života nezávisia od žiadneho jednotlivého človeka alebo činu, pretože všetci sme prostredníctvom siete prepojení a sieť určuje všetko pre tých, ktorí sa v nej nachádzajú. Inými slovami, žiadna vec alebo prvok neurčuje nič sám, ale spojenie medzi prvkami určuje ich vlastnosti, hodnotu, funkčnosť a životnosť. Inak povedané, spojenie medzi prvkami určuje všetko.

Ak sa vrátime k tvrdeniu o tom, čo je pravdivé a čo je nepravdivé, tak to, čo existuje, a teda je pravdivé, je to, čo posilňuje spojenie v sieti – spojenie medzi ľuďmi. Práve toto spojenie

čo nazývame „Vyššou silou“, „Stvoriteľom“ alebo „Bohom“. To je pravda. Podľa toho, nepravda je potom všetko, čo je v rozpore so spojením.

Ľahko môžeme povedať, že svet je v súčasnosti založený na nepravde, pretože sa zjavne rúca, rozpadá. V súčasnosti usilujeme o nadvládu, vzájomné zneužívanie, odpútavanie sa, odcudzenie a rozdelenie. Kvôli tomu sme v rozpore s prírodou a žijeme v lži.

V dôsledku toho, nech sa akokoľvek snažíme obmedziť emisie CO2, odlesňovanie a používanie plastov, nedokážeme zvrátiť zostupnú špirálu sveta. Pokiaľ sa nebudeme usilovať o posilnenie spojenia medzi ľuďmi, nad všetky rozdiely a antagonizmus, budeme sa naďalej uberať nesprávnym smerom, falošnou cestou, ktorá nás povedie len k prehrám a agónii.

Ukazuje sa, že ak chceme poznať pravdu o svete, musíme sa naň pozerať len z pohľadu siete, celého systému, ktorým je náš svet, ba dokonca aj náš vesmír. Aby sme to dokázali, musíme sa najprv povzniesť nad svoj terajší úzky, egocentrický pohľad, akoby sme boli pečeňovými bunkami, ktoré posudzujú vesmír len z perspektívy pečene, a osvojiť si perspektívu človeka, v ktorom sídli pečeň aj srdce. Z tejto transcendentálnej perspektívy bude všetko, čo uvidíme, pravdivé a aktuálne.