Myslíte si, že v budúcnosti môžeme mať život v mieri a bez akýchkoľvek vojen?

22. januára 2024, Michael Laitman, Nezaradené

V knihe proroka Izaiáša je známy výrok: „A svoje meče prekujú na pluhy a svoje kopije na kosáky. A národ nepozdvihne meč proti národu a nebudú sa už pripravovať na vojnu.“ (Izaiáš 2, 2-4).

Aj keď to dnes znie nereálne, je to pravdivé proroctvo a splní sa. Proroci sa nemýlia, pretože vidia budúcnosť, akoby to bola prítomnosť.

Toto proroctvo hovorí o čase, keď sa odhalí úplný pravdivý obraz vesmíru, keď každý bude vedieť a vnímať, ako prírodné zákony ovládajú všetko a všetkých. Je to stav, ktorý každý dosiahne pochopením, precítením a videním – zjavením.

V tomto výroku vidíme veľmi želaný stav sveta bez vojen, t. j. „A svoje meče prekujú na pluhy a svoje kopije na kosáky“. Samozrejme, v takomto stave nebude potrebné bojovať a namiesto úsilia vynaloženého na boj vznikne priestor na tvorivú prácu. Používanie “ kosákov“ a zakladanie záhrad symbolizuje náš spoločný mierový život.

Okrem toho tento mierový stav nie je tým, čo dnes definujeme ako mier, t. j. dohodou o nevedení vojen alebo konfliktov. Skôr opisuje stav mieru v plnohodnotnom zmysle, pretože „mier“ v hebrejčine („Shalom“) znamená „celistvosť“ („Shlemut“); stav, keď naplnenie, ktoré vstupuje do nášho života, je úplné.

To sú stavy, ktoré nás čakajú, keď si uvedomíme pôsobenie prírodných zákonov v našom živote napriek tomu, že ich nedodržiavame. Takéto stavy dosiahneme, ak po nich budeme túžiť. V ľudskej evolúcii príde štádium, keď pocítime, že nemôžeme byť naďalej oddelení od poznania a prežívania skutočných prírodných zákonov, ktoré nás riadia, a že ich objavenie/odhalenie v našom živote je všetko, čo nám chýba.

Je to stav, ktorý si zatiaľ nevieme predstaviť, pretože po ňom ešte netúžime. Čím viac budeme v budúcnosti trpieť, tým ochotnejšie budeme túžiť po odhalení pravých zákonov prírody v našich životoch. Takéto želanie sa však dá dosiahnuť aj bez týchto utrpení. Čím viac budeme do svojho života začleňovať učenie zamerané na posilnenie spojenia a čím viac si vďaka tomu uvedomíme potrebu a dôležitosť pozitívneho spojenia napriek našim egocentrickým a rozdeľujúcim motívom, tým viac budeme pripravovať pôdu pre vznik túžby byť v súlade so zákonmi prírody, zákonmi úplného spojenia a vzájomnej závislosti. Dúfam, že prostredníctvom učenia o obohacujúcom spojení dosiahneme pokrok v približovaní sa k túžbe objaviť v našom živote skutočné zákony prírody. Dúfam, že sa nám podarí zvýšiť naše povedomie a vnímanie reality, v ktorej sa nachádzame, čím znížime potrebu rozličných rán na ceste k budúcim mierovým stavom, ktoré opisuje prorok Izaiáš.